024 3995 1204  
✉contact@iconviet.vn  

Nền tảng công nghệ “1C:DOANH NGHIỆP”

  • 10/12/2016 11:29:00

«1C:DOANH NGHIỆP 8» là nền tảng công nghệ mạnh với các bộ tính năng đặc trưng dùng cho quản lý và kế toán hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hệ thống các chương tr&igrav...Triển khai và phát triển giải pháp trên nền tảng 1C

  • 10/12/2016 10:51:36

Công ty CP công nghệ và thương mại Icon Việt đã chính thức trở thành đối tác công nghệ của Công ty cổ phần hệ thống 1-V trong việc phân phối và phát triển giải pháp 1C, nền tảng công ng...