Giải pháp Quản lý Sản xuất - Website Doanh nghiệp

Cool green dress with red bell

Thiết kế và xây dựng website

Sử dụng giải pháp WebPoint của IconViet đảm bảo cung cấp cho Khách hàng một giải pháp web được hỗ trợ tốt nhất trong việc duy trì và xử lý lỗi phát sinh. IconViet cung cấp giải pháp web cơ bản hoặc tùy chỉnh nâng cao theo yêu cầu của Khách hàng.Website BASIC - Web giới thiệu doanh nghiệp
Thiết kế, xây dựng website giới thiệu doanh nghiệp cơ bản. Doanh nghiệp có thể quản trị cập nhật động thông tin giới thiệu, tin tức hoạt động cơ bản
Thời gian thực hiện: 3 ngày
1 Giao diện cơ bản theo style màu sắc Khách hàng lựa chọn
1 Giao diện cơ bản theo style màu sắc Khách hàng lựa chọn
2 Quản trị nội dung
  - Quản lý thông tin động (thông tin giới thiệu, mô tả website, footer….)
- Quản lý danh mục hình ảnh
3 Các trang thông tin cơ bản
  - Trang thông tin giới thiệu
- Trang thông tin liên hệ
- Trang gửi thông tin liên hệ, phản hồi
4 Quản lý tin tức
  - Danh sách tin tức, tin tức mới cập nhật
- Xem chi tiết tin tức
Website SHOP BASIC - Web bán hàng cơ bản
Thiết kế, xây dựng website giới thiệu sản phẩm, bán hàng online
Thời gian thực hiện: 3 ngày
1 Giao diện cơ bản theo style màu sắc Khách hàng lựa chọn
1 Giao diện cơ bản theo style màu sắc Khách hàng lựa chọn
2 Quản trị nội dung
  - Quản lý thông tin động (thông tin giới thiệu, mô tả website, footer….)
- Quản lý danh mục hình ảnh
3 Các trang thông tin cơ bản
  - Trang thông tin giới thiệu
- Trang thông tin liên hệ
- Trang gửi thông tin liên hệ, phản hồi
4 Quản lý danh mục sản phẩm (danh mục, danh sách sản phẩm, hình ảnh sản phẩm)
  - Top sản phẩm trên trang chủ
- Danh sách sản phẩm theo danh mục
- Xem chi tiết sản phẩm
5 Đặt hàng online
  - Hỗ trợ Giỏ hàng, đặt hàng online
- Form Checkout đặt hàng online
6 Quản lý tin tức
  - Danh sách tin tức, tin tức mới cập nhật
- Xem chi tiết tin tức
Website Theo yêu cầu
Xây dựng, tùy chỉnh website theo yêu cầu
1 Thiết kế giao diện theo yêu cầu nghiệp vụ của Khách hàng
2 Mở rộng, tùy chỉnh tính năng cơ bản, bổ sung thêm form, trang con, top sản phẩm theo yêu cầu (bán chạy, xem nhiều nhất…)
3 Quản lý bài viết, kiến thức tham khảo
4 Mở rộng Quản lý tin tức
5 Quản lý, phản hồi comments cho sản phẩm


 
Nâng cấp Website cũ sang sử dụng WebPoint
IconViet cung cấp dịch vụ chuyển đổi website đã xây dựng sang Framework WebPoint mới.