Giải pháp Quản lý Sản xuất - Website Doanh nghiệp

Cool green dress with red bell

Hosting, VPS, Server, email server...

IconViet cung cấp các dịch vụ Web đảm bảo hỗ trợ Khách hàng có website và môi trường IT online hiệu quả.

Chúng tôi cung cấp gòi Hosting BASIC đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng Web giới thiệu Doanh nghiệp, Sản phẩm
# Tham số Mô tả Ghi chú
1 Dung lượng lưu trữ Tối đã 1Gb Khi hết dung lượng tối đa chúng tôi sẽ tư vấn Quý khách bổ sung dịch vụ
2 Email 5 Sử dụng các email cơ bản
3 Băng thông 15Gb  
 
 
Hosting bổ sung
Chúng tôi tư vấn và cung cấp các dịch vụ Web liên quan, xin hãy liên hệ để được tư vấn
# Tên dịch vụ Mô tả
1 VPS  
2 Server riêng  
3 Email server  
4 Dịch vụ bảo mật web SSL