024 3995 1204  
✉contact@iconviet.vn  

Cool green dress with red bell

Dịch vụ tùy biến, phát triển ứng dụng trên nền tảng 1C

Cung cấp nhân lực outsourcing phát triển ứng dụng, giải pháp trên nền tảng 1C Doanh Nghiệp

Là đối tác của giải pháp 1C-Doanh nghiệp, ngoài việc triển khai giải pháp 1C, IconViet luôn đồng hành cùng Khách hàng và đối tác sử dụng Giải pháp 1C:

- Phát triển, tùy chỉnh giải pháp: nghiệp vụ, báo cáo...

- Đào tạo, cung cấp nhân lực Outsourcing chuyên tùy chình giải pháp