Cung cấp dịch vụ xây dựng, quản trị nội dung:

  • Bài viết cho website: thông tin giới thiệu, tin tức liên quan,…
  • Đăng, quản trị sản phẩm cho website bán hàng
  • Tạo bài giảng theo chuẩn elearning cho website giáo dục, đào tạo